Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Policealna Medyczna im. M. Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

      Co to jest?

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowego ds. finansowo - socjalnych zatrudniona zostanie Pani Anna Ciesielska zam. Wrocław.

Aplikacje na stanowisko księgowego ds. finansowo - socjalnych złożył / złożyła:

1) p. Radosław Kowalik, zam. Brzeg Dolny

2) p. Anna Ciesielska, zam. Wrocław.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze księgowego ds. finansowo - socjalnych